Pozemok 83

83

Výmera

872 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena