Pozemok 87

87

Výmera

669 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena