Pozemok 10

Pozemok 10

Výmera

292 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena