Pozemok 11

Pozemok 11

Výmera

291 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena