Pozemok 12

Pozemok 12

Výmera

291 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena