Pozemok 13

Pozemok 13

Výmera

291 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena