Pozemok 14

Pozemok 14

Výmera

291 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena