Pozemok 15

Pozemok 15

Výmera

291 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena