Pozemok 16

Pozemok 16

Výmera

291 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena