Pozemok 17

Pozemok 17

Výmera

291 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena