Pozemok 18

Pozemok 18

Výmera

291 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena