Pozemok 19

Pozemok 19

Výmera

291 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena