Pozemok 02

Pozemok 2

Výmera

409 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena