Pozemok 20

Pozemok 20

Výmera

291 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena