Pozemok 21

Pozemok 21

Výmera

290 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena