Pozemok 22

Pozemok 22

Výmera

357.46 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena