Pozemok 23

Pozemok 23

Výmera

828.49 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena