Pozemok 25

Pozemok 25

Výmera

582 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena

93120 €