Pozemok 27

Pozemok 27

Výmera

m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena