Pozemok 27

Pozemok 27

Výmera

498 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena