Pozemok 29

Pozemok 29

Výmera

562 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena