Pozemok 03

Pozemok 3

Výmera

408 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena