Pozemok 30

Pozemok 30

Výmera

539.59 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena