Pozemok 33

Pozemok 33

Výmera

500 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena