Pozemok 04

Pozemok 4

Výmera

408 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena