Pozemok 40

Pozemok 40

Výmera

500.02 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena