Pozemok 42

Pozemok 42

Výmera

499.95 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena