Pozemok 43

Pozemok 43

Výmera

477.68 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena