Pozemok 44

Pozemok 44

Výmera

525.60 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena