Pozemok 45

Pozemok 45

Výmera

620.13 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena