Pozemok 46

Pozemok 46

Výmera

627.16 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena