Pozemok 47

Pozemok 47

Výmera

500 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena