Pozemok 48

Pozemok 48

Výmera

500.02 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena