Pozemok 05

Pozemok 5

Výmera

409 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena