Pozemok 54

Pozemok 54

Výmera

500 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena