Pozemok 56

Pozemok 56

Výmera

499.95 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena