Pozemok 57

Pozemok 57

Výmera

378 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena