Pozemok 06

Pozemok 6

Výmera

409 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena