Pozemok 60

Pozemok 60

Výmera

500 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena