Pozemok 63

Pozemok 63

Výmera

846 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena

114210 €