Pozemok 64

Pozemok 64

Výmera

642.50 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena