Pozemok 65

Pozemok 65

Výmera

500 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena