Pozemok 66

Pozemok 66

Výmera

496.42 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena