Pozemok 68

Pozemok 68

Výmera

500 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena