Pozemok 73

Pozemok 73

Výmera

496 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena