Pozemok 74

Pozemok 74

Výmera

1221 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena

140415 €