Pozemok 75

Pozemok 75

Výmera

1155 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena