Pozemok 76

Pozemok 76

Výmera

1134 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena