Pozemok 77

Pozemok 77

Výmera

791 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena