Pozemok 79

Pozemok 79

Výmera

2015 m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena

191400 €