Pozemok 62

Pozemok 62

Výmera

m2

Terasa

m2

ÚP RD

Cena